VERPLICHTING VAN DE EIGENAARS

Samenwerken met een AIS, dat is :

  • Zich ertoe verbinden een woning te verstrekken die aan de minimale normen inzake de hygiëne, bepaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beantwoordt. Deze normen staan vermeld op : www.codedulogement.be
    Wij kunnen eveneens uw goed komen bekijken en samen met u controleren of deze voldoet aan de minimale normen bepaald door de Brusselse wetgeving inzake de huisvesting.
  • Ermee instemmen om een huurprijs te innen die lager is dan de marktprijs, maar die wel gewaarborgd, regelmatig en geïndexeerd is.
  • Zijn goed in beleid of in verhuring toevertrouwen in het kader van een beheersmandaat gedurende een hernieuwbare termijn van 3 jaar of van 9 jaar in geval de AIS eveneens wordt aangesproken voor een grote renovatie van het gebouw.

Tenslotte en om u toe te laten deze verplichtingen na te komen, verzorgt AIS DELTA VZW de nodige follow-up en specifieke evaluatie van uw goed, zowel op juridisch, technisch of sociaal gebied.