VEILIGHEIDSWAARBORG

AIS DELTA VZW staat in voor :

  • de keuze van de huurder : volgens de criteria, bij beschikking, bepaald door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar eveneens op basis van criteria uitgewerkt door onze Beheerraad ;
  • de inning van de huur : wij zorgen voor de regelmatige inning van de huurgelden bezig, wij beheren de geldverrichtingen inzake uw goed ;
  • het toezicht op de werken ten laste van de huurder : het afsluiten van een contract tussen eigenaar en huurder heeft een reeks rechten maar eveneens verplichtingen, opgelegd aan de huurder, ten gevolge; wij waken erover dat deze onderhouds- en opknapwerken, ten laste van de huurder, nauwkeurig worden in acht genomen.
  • de betaling van de brandverzekeringpremies binnen de looptijd ;
  • de terbeschikkingstelling van de renovatiepremies bij aanzienlijke werken.

AIS DELTA VZW vormt dus een reële veiligheids-waarborg, geen enkele ongerustheid meer over het feit of het goed wel degelijk zal verhuurd geraken, aan welke soort huurder, of deze wel geregeld zal betalen, of hij zijn verantwoordelijkheden wel zal nemen,…