INKOMSTENVOORWAARDEN

Overeenkomstig art. 93 §1er van het Besluit van 1 april 2004 tot aanvulling van het Besluit van 17 juli 2003 houdende de Brusselse wetgeving inzake huisvesting :

De inkomsten van het gezin mogen niet hoger zijn dan de toegelaten inkomsten voor een sociale woning. Evenwel kunnen 1/3 van de woningen, beheerd door AIS, toegekend worden aan gezinnen waarvan de inkomsten 50% hoger liggen dan de toegelaten inkomsten voor een sociale woning. Geen enkel gezinslid mag volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed bestemd voor huisvesting of professioneel gebruik.

Men verstaat onder :

Inkomsten. De netto – onroerende en roerende inkomsten en het belastbaar netto- bedrag van de beroepsinkomsten vóór elke aftrek, verhoogd of verminderd met alimentatiegelden, al naargelang deze werden ontvangen of betaald. De beoogde inkomsten zijn vastgesteld op basis van de Wetgeving op de inkomstenbelastingen opgesteld. Worden eveneens beschouwd als inkomsten, het bedrag voor SI (sociale integratie) en de uitkeringen voor gehandicapte personen, evenals de studiebeurzen van alle gezinsleden die niet als kinderen ten laste worden beschouwd.

De gezinsinkomsten. De globale inkomsten van alle gezinsleden, met uitzondering van deze van de kinderen ten laste.

De toegelaten inkomsten voor een sociale woning: : cfr Art.155 van de Wetgeving inzake de huisvesting.

De belastbare netto – inkomsten mogen de volgende bedragen niet overschrijden (bron 2008)

  • 23.283,17 euros* voor alleenstaanden
  • 25.870,20 euros* voor gezinnen met één enkel inkomen
  • 29.565,98 euros* voor gezinnen met twee inkomsten of meer.

Deze bedragen worden verhoogd met 2.217,44 euros per kind ten laste (één gehandicapt kind = twee kinderen ten laste), en met 4.434,89 euros per gehandicapte volwassene ten laste.