KANDIDAAT HUURDERS

Inventaris van de huisvesting in Brussel

In Brussel dient te worden vastgesteld dat, inzake inkomsten, 60 % van de bevolking voldoet aan de voorwaarden om een sociale huisvesting aan te vragen. De toenemende verarming, samen met de hoge vlucht van de prijzen in de vastgoedsector, maken het quasi onmogelijk om een degelijke, aan de behoeften aangepaste huisvesting te vinden.

Een alternatief : A.I.S. DELTA

Naast de traditionele vastgoedmaatschappijen en de sociale huisvestingsmaatschappijen, heeft zich een privé – initiatief ontwikkelt met het doel aan huurders aangepaste huisvesting tegen aantrekkelijke prijzen te bieden, waarbij aan de eigenaars alle garanties op het vlak van financieel en materieel beheer van hun goederen worden gegeven.

Het Sociaal Woningbureau DELTA heeft tot doel om in het huurcircuit een maximum aantal woningen uit de privé en openbare sector te handhaven, te introduceren of opnieuw in te voeren teneinde aan de personen die in dit opzicht moeilijkheden ondervinden, de toegang tot een huurwoning te verlenen. Hij biedt een reeks woningen te huur aan tegen prijzen die lager zijn dan deze geldig op de markt, en dit in verschillende gemeenten van het Brussels Gewest.

Voordelen van A.I.S. DELTA

Minder stigmatiserend dan de grote sociale huisvestingsmaatschappijen, kleiner, onafhankelijker, soepeler, waakt AIS DELTA over de naleving van de verplichtingen van de eigenaars voor wat betreft de staat van het verhuurde goed. Bovendien wordt een respectvolle, individuele en vertrouwelijke afhandeling van elke aanvraag verzekerd. Zo nodig, wordt, eveneens, een sociale begeleiding geboden, teneinde opnieuw de juiste leefomstandigheden te vinden.

De door u te ondernemen stappen.

Als u op zoek bent naar een woning, aangepast aan uw behoeften, maar uw financiële inkomsten de toegang ertoe bemoeilijken, aarzel dan niet ons te contacteren. U zal een document vinden met vermelding van de financiële voorwaarden voor toegang tot onze diensten. Als u beantwoordt aan één van de vermelde categorieën, kan u het document voor aanvraag tot het huren van een goed invullen. Wij wijzen u erop dat 1/3 van onze woningen kunnen worden toegekend aan personen met inkomsten die 50 % hoger liggen dan de vermelde bedragen.

Onze activiteiten dienen zich snel te ontwikkelen. Wij verzoeken u derhalve om u snel in te schrijven. Wij vragen u echter om rekening te willen houden met een veranderlijke termijn tussen de woningaanvraag en het aanbod ervan. Deze termijn wordt bepaald door de periode van afhandeling van uw kandidatuur alsook door het zoeken naar de woning die het best beantwoordt aan uw situatie, waarbij rekening wordt gehouden met een reeks prioriteiten, vermeld op het inschrijvingsformulier.

Onze hulpverlening

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u het registratieformulier downloaden of telefonisch een afspraak maken om een ​​registratiebestand te komen ophalen. Belangrijk, het is niet mogelijk om het registratieformulier in te vullen in de kantoren van de AAIS